Kopš 2024.gada 21.marta webmail.mil.lv e-pasta pakalpojums ir atslēgts!